Could not save XML file

Could not save marker XML file (/srv/www/travelvcely.cz/public/wwwroot/www/wp-content/uploads/wp-google-maps/29markers.xml) for Map ID 29

O titul Historické město se ucházejí města v rámci celé republiky už od roku 1994. Tuto soutěž vyhlašují Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, dále Ministerstvo kultury ČR a v neposlední řadě pak Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

Chrudim toto ocenění získalo už potřetí. Slavnostní ceremoniál proběhl 18. dubna na Pražském hradě u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel. Letos se soutěže zúčastnilo celkem 51 měst. Tuto cenu, udělovanou za příkladnou péči o památkové objekty a historické dědictví města, převzal starosta města Chrudim, Petr Řezníček. Kromě samotného ocenění město získalo také finanční odměnu.

Chrudim je druhým největším městem v Pardubickém kraji, se kterým je úzce spojena známý festival klasické hudby „Athény východních Čech“. Větších či menších kulturních akcí se v Chrudimi koná během roku velké množství. Na přelomu února a března se zde například uskutečňuje oblíbený „Masopustní jarmark“ spojený s průvodem masek. Příval návštěvníků zažívá město i v době prázdnin, kdy zde probíhá sportovní akce „Balóny nad Chrudimí“.

Město Chrudim proslavilo především Muzeum loutkářských kultur, které bylo otevřeno 2. července roku 1972. Nejvýznamnější kousky pocházejí ze soukromé sbírky Prof. PhDr. Jana Malíka, který byl neúnavným organizátorem loutkářského života. Dnes je v muzeu k vidění asi 50 000 předmětů, z nich více jak 8 500 loutek pochází ze zahraničí. Kromě samotných loutek si můžete prohlédnout také scénické návrhy a makety, výtvarná díla, kulisy, fotografie, ale také zvukové záznamy či videozáznamy. Součástí muzea je i knihovna, ve které se nachází okolo 18 tisíc svazků. Toto muzeum sídlí v renesančním Mydlářovském domě, který zdobí arkádová lodžie nebo zajímavá věžička malinko připomínající minaret.

V roce 2011 bylo v Chrudimi zpřístupněno Muzeum barokních soch, které se nachází ve zrekonstruovaných prostorách kostela sv. Josefa v areálu bývalého kapucínského kláštera. V něm si můžete prohlédnout sochy z konce 17. a začátku 18. století, jejich autory jsou Matyáš Bernard Braun, Jiří František Pacák nebo Ignác Rohrbach.

V Chrudimi nalezte samozřejmě také množství památek. Věnovat se můžete procházkám středověkými uličkami, prohlédnout si můžete i zbytky městských hradeb nebo úchvatný kostel Nanebevzetí Panny Marie. Za vidění stojí i známá Kotěrova vila, krásná Novoměstská kašna nebo úchvatný Morový sloup na Resselově náměstí.